• slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
Çengeller Köyü Hakkında


 

Çengeller Köyü, Bilecik ilinin Gölpazarı ilçesine bağlı bir köydür.

 

Yapılan tüm araştırmalara rağmen,köyün kuruluş tarihi ve tarihçe bilgisine rastlanamamıştır.

 

Belgelerde yazılı olmamakla birlikte anlatılanlara göre; köyün kuruluş yılları Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanmaktadır. Bu dönemde, göçerlerden olan bir grup Yörük ve bir grup Türkmen’in bölgede konaklaması ile köy oluşmaya başlamıştır. İlk adının dilden dile aktarıldığı kadarı ile Çengel olduğu söylenen köy, ilk yerleşimcilerden sonra civardaki dağ köylerinden gelen yeni göçmenlerle sayısı artınca bugünkü ÇENGELLER adını almıştır. Kurtuluş savaşı yıllarında tüm Anadolu köyleri gibi savaştan etkilenen köy, bugünkü mimari yapısının temellerini savaşın ardından atmıştır.

 

Çengeller köyü; Gölpazarı ilçesine bağlı, Gölpazarı’ndan Yenipazar istikametine doğru yaklaşık 12 KM mesafededir. Dağların eteklerine, ormanlık bölgeye kurulmuş bir köydür. Arazi yapısı, özellikle yerleşim yerinde dağlıktır. Ekili arazisi de genellikle engebeli arazilerden oluşur. Bilecik ile aynı karakteristik özelliğe sahiptir. Arazi yapısı olarak tarıma çok elverişli olmamakla birlikte, toprakları oldukça verimlidir. Akdeniz ikliminde yetişen bitkiler hariç her tür bitki yetişebilir. Çengeller Köyü; ilçeye belli bir noktadan sonra asfalt olan bir yol ile bağlanmaktadır. Batıya doğru uzanıp komşu köyleri geçerek Bilecik İstasyon Mahallesine bağlanan başka bir stabilize yol da köyü Bilecik’e bağlamaktadır. Bu yol, köyler arası ulaşım da ve asfalt olmamasına rağmen Yenipazar Belediyesi tarafından Bilecik ve İstanbul seferlerinde kullanılmaktadır.

 

Köyde her türlü ekili tarım yapılabilmektedir. Sakarya üzerinde köprülerin olmadığı dönemlerde yetiştirilen üzümler küfelenir ve yük hayvanlarına yüklenerek Sakarya aşılmak sureti ile ipek yoluna bağlanılarak Bilecik’te satmak üzere kurulan pazarlara götürülürmüş. Günümüzde köprü de olmasına rağmen eskisi gibi ticaret yapılmamaktadır. Çünkü sanayileşme ve tarım için arazilerin yeterince elverişli olmaması ve şehirleşme kültürü sonucu oldukça fazla göç verilmiştir. Hane sayısının ancak %20’ si köyde yaşamaktadır. Bunlar da genellikle 2 kişilik ailelerden oluşmaktadır. Bir dönem 40-50 öğrencinin okuduğu okul, bugün yaşanan göçler nedeni ile kapalıdır.

 

Çengeller Köyü meyvecilik ve hayvancılık için oldukça uygun toprak ve bitki dokusuna sahiptir. Eskiden yaygın şekilde yapılan ipek böceği yetiştiriciliği artık yapılmamakla birlikte, hem küçükbaş ve hem de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılabilecek bir yapısı mevcuttur. Arıcılık ve benzer dallarda üretim için de oldukça uygundur. Meyvecilik alanında ise özellikle vişne yetiştiriciliği son yıllarda ivme kazanan bir dal olmuştur.

 

Çengeller Köyü yaklaşık olarak 140 hanedir. İkamet yerlerine göre dağılımına bakıldığında; 140 hanenin yaklaşık %50’lik kısmı İstanbul’da yaşadığı görülmektedir. Geriye kalan %50’lik kısmın %20’si köyde, %10’u ise Bilecik’tedir. %20’lik kısım ise; Gölpazarı, Vezirhan, Bozüyük, Eskişehir, Antalya, Ankara, Adapazarı, İzmir ve Kocaeli’nde yaşamaktadır.

Bilecik Gölpazarı Çengeller Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top